شرایط ثبت نام کارگاه مقدماتی مایا

  • ثبت نام برای عموم آقایان 15 تا 30 سال آزاد است.
  • صرف علاقه مندی به این حوزه برای ثبت نام کافیست و شرکت کنندگان لزومی ندارد که قبلا در این حوزه فعالیت خاصی کرده باشند.
  • شروع کارگاه مقدماتی از اواسط فروردین ماه 95 می باشد.
  • به دلیل ظرفیت محدود کارگاهها، بدیهی است یکی از معیارهای مهم در اولویت بندی ثبت نام، زودتر ارسال کردن فرم پیش ثبت نام خواهد بود.

پیش ثبت نام کارگاه مقدماتی مایا

■ اطلاعات شخصی

■ تحصیلات

■ توانمندی ها

Maya:
3ds Max:
Houdini:
ZBrush:
After Effects:
Nuke:
Photoshop:
Anime Studio:
طراحی دستی:
زبان انگلیسی:
سایر موارد (اختیاری):
انگیزه ثبت نام:

افق رسانه