شرایط ثبت نام کارگاه ایده تا فیلمنامه

  • ثبت نام برای عموم آقایان 14 تا 30 سال آزاد است.
  • صرف علاقه مندی به این حوزه برای ثبت نام کافیست و شرکت کنندگان لزومی ندارد که قبلا در این حوزه فعالیت خاصی کرده باشند.
  • شروع کارگاه مقدماتی از اواسط فروردین ماه 95 می باشد.
  • به دلیل ظرفیت محدود کارگاهها، بدیهی است یکی از معیارهای مهم در اولویت بندی ثبت نام، زودتر ارسال کردن فرم پیش ثبت نام خواهد بود.

پیش ثبت نام کارگاه ایده تا فیملنامه

■ اطلاعات شخصی

■ تحصیلات

■ توانمندی ها

انگیزه ثبت نام:

افق رسانه